Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test av Exempelmall Gy ht12

Skapad 2013-09-01 09:26 av Anna Wilhelmsson
Basmall
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här utvärderar du den gångna perioden när det gäller kunskapsutveckling (inlärning, förståelse, uthållighet, koncentration och planering) och personlig utveckling (gemenskap, kamratrelationer, samarbetsförmåga, respekt och punktlighet)

Kunskapsutveckling Inlärning, förståelse, uthållighet, koncentration och planering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personlig utveckling Gemenskap, kamratrelationer, samarbetsförmåga, respekt och punktlighet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Engelska

Engelska 5

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Historia

Historia 1b

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Matematik

Matematik 1b

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Naturkunskap

Naturkunskap 1b

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svenska

Svenska 1

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Psykologi

Psykologi 1

Elev och lärare fyller i hur det går i kursen. Läraren kommenterar i slutet av varje avsnitt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen upprättas i samråd med min mentor och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Min individuella utvecklingsplan- IUP
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: