Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allgymnasiet

Skapad 2013-09-13 04:59 av Emma Rosén
Basmall
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vid samtalet går vi igenom läget och vad som är viktigast för mig att fokusera på framåt.

Under vår halvtimme går jag igenom:
  • Utvärdering av överenskommelser från föregående samtal.
  • Arbeten jag vill visa - och vad jag lärt mig av dessa.
  • Viktiga områden jag vill fokusera på framåt.
  • Förslag på hur jag kan arbeta med dessa områden och överenskommelser om vad jag kan göra.
När vi skiljs åt är vi synkade kring vad som är viktigast för mig framåt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här utvärderar du den gångna perioden när det gäller kunskapsutveckling (inlärning, förståelse, uthållighet, koncentration och planering) och personlig utveckling (gemenskap, kamratrelationer, samarbetsförmåga, respekt och punktlighet)

Kunskapsutveckling Inlärning, förståelse, uthållighet, koncentration och planering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personlig utveckling Gemenskap, kamratrelationer, samarbetsförmåga, respekt och punktlighet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen upprättas i samråd med min mentor och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Min individuella utvecklingsplan- IUP
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: