👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmall för Uddevalla kommun år F-5 (med övrig utveckling)

Skapad 2013-10-11 14:51 av Britt Larsson
Grundskolemall med övrig utveckling, utan omdömessida. Mallen är anpassad för Nya Unikum samt nya krav från Skolverket. (Nov-13).
Grundskola 7 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förberedelser inför nästa utvecklingssamtal pågår. Du som vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur arbetet med överenskommelser från förra terminen har gått.
  • Viktiga steg som jag tagit under terminen
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Övrig utveckling

Frågor kring elevens utveckling, utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskaper" och "Ansvar och inflytande". Det kan t.ex. handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Klicka här om du vill se läroplanen för grundsärskolan >>

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de överenskommelser vi tillsammans kommit överens om att fokusera på. Dessa används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på inför nästa termins utvecklingssamtal då vi också kommer gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och/eller andra valda delar i 
Läroplanen för grundskolan.>>
Läroplan för grundsärskolan>>

Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med överenskommelsen är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar överenskommelsen som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…