👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmall för Uddevalla kommun år F-5 (utan övrig utveckling)

Skapad 2013-10-15 14:49 av Eja Nilson
Grundskolemall för år F-5 utan övrig utveckling och omdömessida. Mallen är anpassad för Nya Unikum samt nya krav från Skolverket. (Nov-13).
Grundskola 7 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förberedelser inför nästa utvecklingssamtal pågår. Du som vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med min/mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på mitt samtal är:

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur arbetet med överenskommelser från förra terminen har gått.
  • Viktiga steg som jag tagit under terminen
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de överenskommelser vi tillsammans kommit överens om att fokusera på. Dessa  används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på inför nästa termins utvecklingssamtal då vi också  kommer gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De överenskommelser som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och/eller andra valda delar  i Läroplanen för grundskolan.>>
Läroplan för grundsärskolan>>

Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med överenskommelsen är klar skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar överenskommelsen som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…