Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lund Byskolan åk 1-5 NY

Skapad 2014-01-09 08:47 av Patrik Mars
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i åk 1 -5 i Byskolan i Lund. Med skriftliga omdömen. Används med bedömningsmodul
Grundskola 7 - 12 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Om mig och mitt lärande

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Byskolans regler. klicka här om du vill se dem.>>

”Smilies”

 • Sur gubbe - Håller inte alls med påståendet
 • Neutral gubbe - Håller för det mesta med påståendet
 • Glad gubbe - Påståendet stämmer
 • Väldigt glad - Påståendet stämmer helt perfekt
Om att vara i skolan
Skolan och jag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Kunskapsutveckling med skriftliga omdömen

Målen för lärandet i skolan i de olika ämnena finns beskrivna i skolans kursplaner.
Klicka här om du vill se kursplanerna för grundskolan. >>

Här nedan ges en prognos för hur eleven förväntas nå uppnåendemålen

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

"Hur gör vi?": Så här arbetar vi mot utvecklingsmålet:
"Hur gick det?": Utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: