Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Krokslätts förskoleenhet

Skapad 2014-02-05 09:41 av Cecilia Ågren
Digital pedagogisk dokumentation för barn på Krokslätts förskolor. Krokslätt och Regnbågens förskola.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt

Hur arbetar vi på avdelningen?

Vad har hänt under året?

 

Underlag

• Sammanhang som för barnet är roliga, meningsfulla och intressanta

• Hur kan detta fördjupas, utvecklas och utmanas?

Utifrån nulägesbeskrivningen, vilka konkreta förändringar för verksamheten kan vi göra?
• Sammanfattning från samtalet.
• Vilka förändningar har vi gjort?
• Uppföljning av förändringar i verksamheten. Vilka nya utmaningar har barnet fått?
• Vad har vi erbjudit, vilken inspiration, vilka nya sammanhang eller aktiviteter?

Information om pedagogisk dokumentation via Unikum.

Välkommen på ett utvecklande samtal med fokus på att genom pedagogisk dokumentation skapa en bra lärmiljö för ert barn.

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(s.13, Lpfö 98 reviderad 2010).

Varför pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg där vi tillsammans synliggör barnets läroprocesser, hur de lär, hur de tänker och var de befinner sig i sin utveckling. Pedagogisk dokumentation är viktig för att kunna reflektera, utveckla och förändra verksamheten. Vi vill med detta utvecklingssamtal att dokumentationen ska bli ett gemensamt reflektionsarbete mellan pedagoger, barn och familjer där vi tillsammans reflekterar, värderar och förundras. Vår uppgift blir sedan att med detta underlag skapa sammanhang och situationer som väcker lust hos barnen att undersöka och att utforska sin värld.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: