Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örebro Viktoriaskolan F-9 samtalsmall vt-14

Skapad 2014-03-12 04:23 av Sebastian Näslund
Om mig, inför samtalet för elever åk F-9 på Viktoriaskolan i Örebro.
Grundskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i kursplanerna för grundskolan >>.

Trygghet och trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Social utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kunskap och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
För dig som går på fritids
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Syftet med individuella utvecklingsplaner (IUP) är att stärka uppföljningen på individnivå och få en ökad måluppfyllelse i skolan. Tanken är att skolan, tillsammans med föräldrarna och eleven, tidigt ska uppmärksamma och komma överens om behov och gemensamma åtgärder för att eleven ska nå målen. Ett annat syfte är att eleverna ska få en ökad möjlighet att följa sin egen utveckling och lärprocess. Genom detta ska de få en utökad möjlighet till inflytande och ansvar.En IUP är något man kommer överens om och formuleras vid utvecklingssamtalen.

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin, där läraren, eleven och elevens förälder samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och de lokala arbetsplanerna. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.

Punkter vid utvecklingssamtalet - Eleven driver efter förmåga diskussionen

 • Viktiga steg elevens tagit under terminen (Se läroplanens>> och kursplanernas>> mål)
 • Hur arbetet med föregående IUP gått.
 • Områden som är viktigast att fokusera på nu.
 • Planen - baserat på förslag på mål som förberetts av elev och lärare.

Inför samtalet:
Namn
Kommentar…
Eventuella överenskommelser och noteringar - utöver det som finns i målen i elevens plan under fliken "Mina mål".
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP
Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Metod för att uppnå detta mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: