Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång förskola - förskoleklass

Skapad 2014-05-02 12:16 av Maria Pripp
Denna mall används för ett avslutande samtal innan barnet börjar förskoleklass eller grundskola.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Barn Frågor ställda till barnet. Vårdnadshavare eller pedagog skriver:

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Vårdnadshavare Frågor ställda till vårdnadshavare.

Hur visar ditt barn intresse och förmåga till;

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Pedagog Frågor ställda till pedagog;

Hur visar barnet intresse och förmåga för;

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: