Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öckerö samtalsmall årskurs 1-9, 2016/2017

Skapad 2014-08-19 13:51 av Cecilia Manfredsson
Samtalsmall för grundskolan årskurs 1-9, ht 2016 och vt 2017
Grundskola 7 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu gör elever och lärare förberedelser i skolan inför utvecklingssamtalet. När förberedelserna är klara går en inbjudan ut till er föräldrar. Då kan ni se underlaget inför utvecklingssamtalet. Exempel på förberedelser i skolan kan vara att elever tar fram arbeten de vill visa vid utvecklingssamtalet samt att elev och lärare går igenom befintliga överenskommelser och gör förslag på nya områden att fokusera på. Till sin hjälp har man bedömningar av kunskaper och utvecklingsområden som gjorts.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor
Namn
Kommentar…
Socialt
Kommentar
Namn
Kommentar…

Min personliga utveckling

Personlig utveckling
Kunskapsutveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kommentar
Namn
Kommentar…

Bifoga

Här kan du bifoga filer som visar på utveckling av lärandet

Kommentarer till bifogat material

Mina överenskommelser - det jag vill förbättra!

Överenskommelserna ska vara framåtsyftande och fungera som ett aktivt verktyg i min lärandeprocess. De ska utgå från mina förmågor, intressen och starka sidor som jag vill förbättra.

Här finns de mål som är viktigast för mig att nå under den närmsta tiden, och beskriver vad jag kommer att lägga ner extra tid och energi på. Vi går igenom överenskommelserna under nästa utvecklingssamtal, för att se hur det har gått för mig att nå målen.

Plan för att nå målet - Hur gör vi?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: