Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trelleborgs kommun F-9 medarbetarsamtal, Smygehamns förskola

Skapad 2014-09-03 12:35 av Cecilia Hansson
Mall för medarbetarsamtal i Trelleborgs kommun, skapad av Cecilia Hansson Smygeskolan.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vid samtalet kommer vi ta upp:

  • dina reflektioner
  • dina mål för det kommande året
  • egna frågor som du vill lyfta

Skriv gärna kortfattat. På samtalet har du möjlighet att utveckla dina tankar mer. Det du skriver läses enbart av dig och skolledningen.

Måluppfyllelse

Arbetar i linje med gällande styrdokument för att ge samtliga barn stöd och utmaningar i sitt lärande. Har höga förväntningar på alla barn.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Systematiskt kvalitetsarbete

Skapar goda förutsättningar för samarbete och kollegialt lärande, arbetar lösningsfokuserat för att förbättra verksamheten och arbetar aktivt för att utveckla den egna undervisningen och Smygehamns förskola utifrån valda utvecklingsområden.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppdraget

Har yrkeskunskaper enligt aktuellt uppdrag, är väl förtrogen med gällande styrdokument, riktlinjer och policies samt verkar för god arbetsmiljö.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnets bästa

Har alltid barnets bästa för ögonen och anpassar undervisning och utbildning för att möta barnens behov. Arbetar för barns inflytande, nöjda barn och vårdnadshavare.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vision

Är väl medveten om innebörden av Smygehamns förskolas vision och eftersträvar att nå den.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Individuella mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: