Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Athenas samtalsmall för utvecklingssamtal

Skapad 2014-09-26 13:59 av Sofia Kvist
Materialet till Athenas samtalsmall är inspirerad av VerksamhetsUtvecklingsPlan i förskolan på Orust
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Om mig
Normer och värden
Nyfikenhet och lust att leka och lära

Perception, begreppsutveckling, tankeutveckling, minne och inlärningsstrategier.

Leken

Förmåga att fungera enskilt och i grupp.

Kommunikation och samspel

Empatisk- och kommunikations-förmåga.

Motorisk utveckling

Rörelseträning för stora och små muskelgrupper, koordination och kroppsuppfattning.

Inflytande och egna initiativ

Identitetsutveckling och förmåga att uttrycka sina uppfattningar.

Annat som är viktigt att veta?

Min verksamhetsutvecklingsplan VUP

Här formulerar föräldrar och pedagog barnets verksamhetsutvecklingsplan (VUP). Syftet med planen är att komma överens om vilka områden som just nu är särskilt viktiga att ge barnet stöd och stimulation inom, samt att därefter komma överens om hur förskolan respektive föräldrarna kan stödja och stimulera barnet inom dessa områden. Utgångspunkten för planen är svaren på frågeställningarna, portfolion och dialogen vid utvecklingssamtalet.

Så här går vi vidare:
Utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: