Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka Presseskolan åk 4-6 2018/19

Skapad 2014-10-08 03:34 av Peter Hornebrant
Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen för Presseskolan
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal ska erbjudas vid minst ett tillfälle per termin. Lärare, elev och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Information från olika lärare och ämnen grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen.

Vid utvecklingssamtalet formuleras elevens prioriterade mål i en IUP. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för så att eleven utvecklas på bästa sätt? Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.

Inför samtalet - förberedelser för föräldrar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella överenskommelser - utöver det som finns i målen i elevens plan, under fliken "Min IUP"
Namn
Kommentar…

Personlig och social utveckling

Respektera dig själv

Att göra det som hjälper dig att uppnå en meningsfull och hälsosam framtid.

Respektera andra

Att behandla alla juste och rättvist.

Respektera egendom

Att vara rädd om din och andras egendom samt allt som vi har gemensamt.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP
Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Metod för att uppnå detta mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER för

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven.

Extra anpassning Här beskrivs vilka extra anpassningar som görs/gjorts för eleven.
Namn
Kommentar…
Utvärdering av extra anpassningar Här görs en uppföljning av de extra anpassningarna. Är de effektiva, eller behöver något förändras eller intensifieras?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: