👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gråbo Skolor samtalsmall 18/19

Skapad 2014-11-03 03:37 av Anna Samuelsson
Samtalsmall för elever i Gråbo Skolor
Grundskola 6 - 17
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Stödmall Inför ditt utvecklingssamtal:

 • Hälsa alla välkomna
 • Visa några arbeten du gjort och berätta om dem.
 • Berätta om hur du har det i skolan. (Tänk på hela dagen)
 • Berätta om vad du behöver träna mer på. (Överenskommelser)
 • Övriga frågor

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min processledare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Så här ska jag lägga upp mitt samtal:

 • Hälsa välkommen till ditt utvecklingssamtal.
 • Visa arbetet som du har med dig.
 • Berätta om hur du har det i skolan.
 • Berätta om dina mål som du satte upp sist. Hur tänker du kring dem nu? Vill du göra några ändringar och i så fall vilka? Motivera dina ändringar. Fundera över hur vi kan arbeta med dina utvecklingsområden.
 • Frågor från vårdnadshavare och lärare.
 • Avsluta samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet
Efter utvecklingssamtalet
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…