Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall - Tunaskolans grundsärskolan åk 1-9 - 2021

Skapad 2015-01-14 11:19 av Anja Ritzau
Samtalsmall för grundsärskolan åk 1-9 på Tunaskolan.
Grundsärskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I skolan förbereder eleverna sina samtal genom att reflektera över sitt lärande. De får också möjlighet att prata med sin mentor eller lärare. 
Eleven/läraren skriver ner tankar och formulerar förslag på mål som kan leda fram till överenskommelser vid samtalet.

 • Under rubriken Lärlogg reflekterar eleven (åk 6-9) över sitt lärande.
 • Under rubriken Planering ligger planeringar till de arbetsområden som eleven arbetat med. 
 • Under rubriken Kunskaper finns elevens kunskapsbedömning. 

Välkommen till mitt samtal agenda

 • Hur jag trivs i skolan
 • Så har det gått med våra tidigare överenskommelser
 • Jag visar ett arbete som visar på min kunskapsutveckling
 • Mina funderingar kring mitt lärande i nuläget
 • Vi gör nya överenskommelser för kommande period

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser

Här skriver vi de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Överenskommelserna påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra energi på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.
(Bild: http://www.flickr.com/photos/vizzzual-dot-com/2655969483/)
Metod för att uppnå detta mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: