👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knivsta Kommun - Övergång förskola, förskoleklass och fritidshem. Reviderad 2014-11 03

Skapad 2015-01-15 13:46 av Jeanette Glimmerud
Denna mall används för ett avslutande samtal innan barnet börjar förskoleklass eller grundskola.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Barn Frågor ställda till barnet. Pedagog är sekreterare (intervjuar barnet):

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Vårdnadshavare Frågor ställda till vårdnadshavare.

Hur upplever ni att ert barn visar intresse för:

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Pedagog/dagbarnvårdare Frågor ställda till pedagog/dagbarnvådare;

Hur visar barnet intresse för: