Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Mimers samtalsmall

Skapad 2015-01-29 09:53 av Britt Larsson
Processinriktad mall för utvecklingssamtal. Förskolan 0-6 år.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Här på UNIKUM skriver vi - förskolan och föräldrar inför utvecklingssamtalet. Förskolan börjar skriva.

Förskolans uppdrag - Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar" (Lpfö, sid. 5)

Målet med utvecklingssamtalet -Att utveckla verksamheten så att den passar ditt barn, så att varje barn ges bästa förutsättningar till lärande. Syftet med utvecklingssamtalet - Att synliggöra ditt barns intressen och behov.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. hösten går vi  igenom underlaget tillsammans utifrån omsorg, lek och utveckling.
 2. Under samtalet pratar vi ihop oss om en samsyn gällande ditt barns intressen och behov.
 3. Vi skriver ned vad vi kommer fram till.
 4. Efter samtalet arbetar förskolan aktivt med ditt barns intressen och behov.
 5. våren träffas vi igen och summerar hur förskolan har arbetat med uppdrag lärande utifrån läroplanens strävans mål under året

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 Barnfrågor

Till vårens utvecklingssamtal intervjuar pedagogen ditt barn alternativt observerar beroende på ålder. Ni föräldrar ska även intervjua/observera ert barn hemma. Skriv noga vem som har sagt vad. 

Exempel: " Jag tycker om att leka med bilarna" - säger "barnet". Jag ser att "barnet" ofta leker med bilarna - säger Pedagog Pedagsson. Vi ser att vårt barn ofta leker med tågbanan - säger mamma och pappa.
(M=mentor och V=vårdnadshavare)

 

Småsidan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Storsidan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskolans uppdrag kring lärande: 

"Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan barn." (Förskola i utveckling-bakgrund till ändringen i förskolans läroplan, sid 6).
"Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." (Lpfö 98, sid. 9).

Här beskrivs på ett övergripande sätt vilket kunnande (förmågor/färdigheter) som barnen ska ges förutsättningar att utveckla i förskolan.

 • Värdegrund
 • Lek
 • Matematik
 • Skapande
 • Naturvetenskap och teknik
 • Språk, kommunikation och IT

 Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Här publicerar pedagogen ett urval av barnens dokumentation och kommer under vårens samtal att beskriva hur förskolan har arbetat kopplat till förskolans strävansmål.

Normer och värden T.ex. socialt samspel, trygghet, turtagning, den fria leken.
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande T.ex. matematik, språk och kommunikation, IT, verkstadsarbete, naturvetenskapligt och tekniskt tänkande.
Namn
Kommentar…
Barns inflytande T.ex. åsikter, tankar, chans att påverka, samarbete, etiska ledstjärnor.
Namn
Kommentar…
Urval av dokumentation av barnets utveckling och lärande Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Här publicerar pedagogen ett urval av barnens dokumentation och kommer under vårens samtal att beskriva hur förskolan har arbetat kopplat till förskolans strävansmål.
Övriga frågor och funderingar: Notiserinar vid samtalet kan även skrivas i noteringsrutan längst ner på samtalsöversikten.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: