Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Gunnesboskolan Lund åk 6-9 ver.8

Skapad 2015-01-31 13:39 av Maria Kamsäter
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i åk 6-9 i Gunnesboskolan i Lund. VT-15
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på sådant vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Metod Så här ska jag arbeta mot min överenskommelse:
Bevis Så här ska jag visa att jag har arbetat mot min överenskommelse:
Utvärdering Så här gick arbetet mot överenskommelsen. Vad har gått bra och vad har gått mindre bra? Varför?

Arbetsgång inför samtal

 • Utvalda elevarbeten, elevers och lärares dokumentation och föregående termins betyg ligger till grund för den utvärdering som elev, föräldrar och pedagog gör före utvecklingssamtalet.
 • Under utvecklingssamtalet presenterar du din utvärdering, reflekterar kring din kunskapsmässiga och sociala utveckling och pratar om de områden som är viktigast att fokusera på nu.

Instruktion:

Inför samtalet

 1. Gå igenom gamla mål, utvärdera dem genom att skriva hur du har arbetat med dem och i vilken mån du har uppnått respektive mål. Detta gör du genom att klicka på ditt mål och svara på frågorna under underrubriken "Utvärdering".
 2. Bevisa med arbeten och/eller intyg att du har arbetat mot målet.
 3. Titta igenom bedömningar och de omdömen som finns i bedömningsmatriserna i de olika ämnena.
 4. Tänk igenom nya mål och hur du ska arbeta mot dem. Skriv sedan in dem under "Nytt Förslag".
 5. Visa för och diskutera med dina föräldrar vad du förberett!

Under samtalet

1. Du redovisar med hjälp av bevis från din portfolio.

2. Tillsammans diskuterar vi ditt lärande och dina framtida mål.

Efter samtalet

1. Komplettera dina nya mål med metod och bevis.

2. Håll dina nya mål levande och ha en bra dag!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: