👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bosgårdens pedagogiska enhet - medarbetarsamtal, 2015

Skapad 2015-04-20 10:26 av Kristofer Skogholm
Mall för medarbetarsamtal - Bosgårdens pedagogiska enhet
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Nulägesbeskrivning - Var är jag?

Nylägesbeskrivning - Vart ska jag?

Nulägesbeskrivning - Var är jag?

Nylägesbeskrivning - Vart ska jag? Hur gör jag?

Mot Bakgrund av det nuläge du upplever och det du gör/inte gör idag... Vad vill du ta som nästa steg när det gäller utveckling av ditt ledarskap?

Medarbetarens förväntningar
Förskolechefens förväntningar

Generella förväntningar

  • Respektfullt bemötande gentemot barn, föräldrar, kollegor
  • Förståelse för uppdraget och kunskap om styrdokumentens innehåll
  • Vilja att utveckla verksamheten och aktivt bidra till måluppfyllelse på enheten
  • Att du är delaktig, tar del av information via mail, Fronter, Unikum med mera
  • Lämnar synpunkter på det som efterfrågas. Men framför allt ställer frågor


Nytt avsnitt

Uppföljning av mål