👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lund Östratornskolan år 7-9 med bedömning 2017

Skapad 2015-08-13 11:02 av Kerstin Höglund
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Inför utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsatta lärande kan främjas. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för? Före utvecklingssamtalet gör eleven och lärare förberedelser i skolan.  Vårdnasdshavare tar del av elevens utvärdering inför samtalet.

Punkter att skriva om inför utvecklingssamtalet
- Eleven förbereder och driver samtalet efter sin förmåga

Din text innehåller din utvärdering i de olika ämnen du läst den senaste terminen.

Du utgår från:
- Ditt betyg
- Dina ämneslärares kommentarer/omdömen under den gångna terminen kring dina prestationer.

 

Att fundera över i din utvärdering.

- Hur trivs du i klassen?
- Kommer du väl förberedd till lektionen? (Har material med  dator, böcker, penna, sudd etc)
- Hur arbetar du på lektionerna?
- Hur sköter du dina läxor?
- Får du den hjälp du behöver?
- Hur stämmer dina betyg/omdömen i de olika ämnena överens med dina förväntningar? Är det några betyg/omdömen du är
  särskilt nöjd eller missnöjd med?
- Vad vill/behöver du utveckla  under den här terminen?
- Övrigt som känns viktigt att prata om för dig.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…