👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall med smileys

Skapad 2015-08-17 07:23 av Anita Vällfors
Samtalsmall för årskurs 1-3
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Här får du läsa om mina styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Om mig
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Det är alla barn och ungdomars rätt att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda i skolan. Här får vi bland annat träna på att samarbeta, vara en bra klasskompis, och även lära oss att ta eget ansvar.

Mer om läroplanen>>

Normer och värden
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

I skolan ska vi elever få vara nyfikna och vilja lära oss mer. Det viktigt att jag får veta vad jag behöver lära mig och att jag får den hjälp jag behöver. Vi arbetar mot mål i skolan, och det är bra om lärarna hjälper oss att förstå dem genom att göra tydliga planeringar.

Mer om Lokal pedagogisk planering>>

Här får ni läsa om vad jag tycker om mitt lärande i skolan
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Efter utvecklingssamtalet sammanfattar läraren det som vi kommit fram till i min individuella utvecklingsplan. Där står det vad skolan och lärare ska göra för att jag ska kunna lära mig mer i de olika ämnena och fortsätta min utveckling. Det kan också stå vad jag och mina vårdnadshavarna kan göra.

Vid nästa utvecklingssamtal går vi igenom min IUP, för att se hur det har gått för mig att nå målen.

Plan för att nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Diskuteras innan nästa IUP tas fram. Kom ihåg att uppdatera måltrappan.
Namn
Kommentar…