Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsärskola 7-9 Sylteskolan Trollhättans stad

Skapad 2015-09-21 09:21 av Sofia Mann
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i grundsärskolan på högstadiet Trollhättans stad
Grundsärskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att uppfylla det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Var är vi?
Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Hur gick det?
Extra anpassningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: