Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal, Vaxholms stad

Skapad 2015-09-21 14:36 av Louise Furness
Mall för medarbetarsamtal Vaxholms Stad.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Syftet med Resultat – och målsamtal:

Syftet med ett årligt, individuellt Resultat – och målsamtal är att skapa dialog mellan chef – medarbetare kring utvärdering av prestation, arbetsmiljö, framåtblickande målsättning och kompetensutveckling. Att detta genomförs är viktigt för motivation, arbetsmiljö, lönerevision och samverkan; ytterst för att skapa uthålliga förutsättningar för kvalitet och kostnads-effektivitet i verksamheten. Förutom det obligatoriska Resultat- och målsamtalet är det möjligt att ha ett avstämningssamtal vid lämplig tidpunkt.

 Resultat – och målsamtalets delar:

 1.  Resultatutvärdering - tillbakablickande
  Varje medarbetare ska få en strukturerad utvärdering av föregående års prestation samt återkoppling på de individuella mål som formulerats. Det åligger alla chefer i Vaxholms stad att genomföra ett Resultat- och målsamtal med sina medarbetare årligen.
  Utfallet av utvärderingen av arbetsprestationen ska ha samband med den individuella lönerevisionen när chefen lönesätter respektive medarbetare (andra faktorer som vägs in är nuvarande lönenivå och arbetsuppgifter/befattning).

 2. Arbetsförutsättningar (arbetsmiljö/samarbete / ledarskap) - nutid
  Resultat- och målsamtal är en central del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är viktigt att beröra hur den vardagliga arbetsmiljön upplevs i form av fysiska aspekter, samarbetet på enheten och ledarskap. Därutöver att identifiera eventuella hinder för att kunna utföra ett bra arbete.

 3. Målsättningar - framåtblickande
  Efter att ha fokuserat på det gångna året och nuläget är det naturligt att diskutera målsättningar fram till nästa års Resultat- och målsamtal samt behov av kompetensutveckling för att uppnå dessa.

Dokumentation
Chefen dokumenterar samtalet och möjliggör uppföljning vid nästkommande resultat- och målsamtal.

Tidpunkt
Resultat- och målsamtal ska genomföras under tidsperioden: januari till mars månad (i undantagsfall även under april).

Förberedelser
Chef och medarbetare kan med fördel förbereda sig utifrån Resultat- och målsamtalets struktur innan samtalet.

Resultatutvärdering (tillbakablick)

Uppföljning av individuella mål utifrån det föregående resultat- och målsamtalet.

Arbetsresultat
Initiativförmåga / Engagemang
Kommunikativ förmåga / samarbetsförmåga
Yrkesskicklighet / flexibilitet

Arbetsmiljö / Samarbete / Ledarskap

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Målsättningar för detta år (Framåtblickande)

Namn
Kommentar…
Arbetsrelaterade mål (ansvar / projekt / åtaganden) Till exempel: - ta ansvar för enhetens beställningar och ge information om detta - planera och genomföra förvaltningens projekt inom hälsa - ansvara för enhetens in- och utgående post
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personrelaterade mål (beteende på arbetet) Till exempel: - utveckla sin kommunikation med brukarna - utveckla sin noggrannhet i arbetet - stärka sin serviceförmåga och tillse god kommunikation med brukare / kommuninvånare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: