Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall 4-5 Balltorps skolenhet

Skapad 2015-09-21 05:30 av Charlotta Sjursen
Samtalsmall att använda vid utvecklingssamtal åk. 4-5.
Grundskola 10 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi ett utvecklingssamtal. Samtalet omfattar elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.
En gång per läsår upprättas en skriftlig individuell utvecklingsplan. 

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Viktiga steg som jag tagit under terminen.
  • Hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått.
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor att besvara inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet kommer vi överens om viktiga mål för arbetet. Skriv gärna ned punkter du särskilt vill diskutera .

Inför utvecklingssamtalet
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Här skriver vilket/vilka mål vi ska fokusera på.

Hur ska vi nå målet - vad gör vi? Här beskriver vi hur vi tillsammans ska arbeta för att nå ditt/dina mål.
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det?
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: