Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pomperipossas plan framåt med barnintervju med 5åringar

Skapad 2015-09-29 09:30 av Anna Lindström
En samtalsmall med guidning i samtalsöversikten, innehåller plan framåt med barnintervju och utgår från att det finns tidigare gjord dokumentation i tex lärloggar.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar varje barns lärande. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er föräldrar kring dokumentation av ert barns utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans med barnet valt ut dokumentation där barnet själv har tankar kring sitt eget lärande och utveckling.

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med er och barnet identifierar styrkor, intressen och behov som vi på förskolan kan arbeta vidare med under året. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför övergång mellan förskola och förskoleklass.
Syftet med barnintervjun är att göra barnet mer delaktig i sitt eget lärande.

Intervjufrågorna görs tillsammans med pedagog inför samtalet
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Syftet med barnintervjun är att göra barnet mer delaktig i sitt eget lärande.
Syftet med barnintervjun är att göra barnet mer delaktig i sitt eget lärande.

Intervjufrågorna görs tillsammans med pedagog inför samtalet
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

 Syftet med planen är: 

  • Att utifrån barnets styrkor, intressen och behov beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att läsa Läroplanen för förskolan.>>
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring  barnets utveckling.
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Plan framåt: Fylls i tillsammans vid samtalet.
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utvärdering görs innan nästa utvecklingssamtal
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Utvecklingssamtal på Förskolan Pomperipossa syftar till att pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans samtalar om barnets utveckling och lärande. Vår ambition är att det ska vara ett lärandesamtal för alla parter. Därför eftersträvar vi ett positivt öppet samtalsklimat där barnet är huvudperson. 

Detta vill vi föräldrar ta upp på samtalet
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: