Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapareskolan åk 7-9 VT 2016

Skapad 2016-01-08 10:41 av Lèv Grünberg
Elevutvärdering åk 7-9 i Kapareskolan i Kungsbacka 2016.
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Samtalet

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till målen i kursplanerna och läroplanen för grundskolan.

Tillsammans ska man diskutera och komma överens om hur elevens fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras.

Ämnesutvärdering Välj två ämnen som du är extra intresserad av. Tänk efter hur du skall kunna utvecklas ännu mer i dessa ämnen.

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i kursplanerna för grundskolan.

Här nedan beskriver vi nuläge och möjliga utvecklingsområden.

Trivsel
Eget lärande
Ansvar och inflytande
Trivsel och mående:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Möjliga utvecklingsområden

Möjliga utvecklingsområden inom ovanstående områden

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ämnesomdömen

Omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: