Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måå förskola

Skapad 2016-01-14 13:16 av Cecilia Hallengärd
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Att reflektera över som förälder inför samtal på förskolan

 
Inför samtalet för ert barn skulle vi vilja att ni reflekterade över ett antal frågor om hur ni ser på förskolans verksamhet och ert barns utveckling. Syftet med samtalet är att ni som vårdnadshavare får möjlighet till insyn och påverkan av förskolans arbete i linje med läroplanens intentioner:
 
"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö, rev 2010, s.13")".
 
Eftersom allt som vi/ni skriver på Unikum sparas skall känsliga ämnen tas upp muntligt vid samtalet.
I unikum vill vi fokusera på det positiva kring barnets lärande och utveckling. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet vill vi gärna att du/ni svarar på några frågor då dina/era tankar är viktiga för vår verksamhet.

Nytt avsnitt Frågor till vårdnadshavaren Eftersom allt som vi/ni skriver på Unikum sparas skall känsliga ämnen tas upp muntligt vid samtalet. I unikum vill vi fokusera på det positiva kring barnets lärande och utveckling.

Vad anser du att ditt barn kan utveckla och hur kan vi som personal och föräldrar stödja barnet i detta? (fundera över)

Det handlar om att se i vilken situationer barnet visar välbefinnande, motivation, inspiration och glädje. Hur kan verksamheten utmana barnet och gruppen till att utforska nya sammanhang och material? Lpfö 98 reviderad 10 ställer inga som helst krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot blir kraven på verksamheten tydliga för att skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärandemiljö för det enskilda barnets och gruppens möjligheter till fortsatt utveckling och lärande.

Nytt avsnitt Prioriterat mål - språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: