Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyresö skola - medarbetarsamtal 2017

Skapad 2016-01-19 09:28 av Magnus Nilimaa
Mall för medarbetarsatal - Tyresö skola
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtalet syftar till att:

 • vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering,
 • vara ett medel för att föra ut verksamhetens övergripande mål och bryta ner dem till personliga mål för varje medarbetare,
 • ge chef och medarbetare möjlighet till ömsesidig feedback,
 • ge möjlighet för den enskilde medarbetaren att påverka sin egen, enhetens och verksamhetens utveckling.
 • Rutin för medarbetarsamtal i Tyresö kommun

 • Alla medarbetare i Tyresö kommun ska erbjudas ett medarbetarsamtal om året med sin närmaste chef.
 • Medarbetarsamtalet är ett led i verksamhetsplaneringen och ingår i varje medarbetares uppdrag.
 • Medarbetarsamtalet är ett i förväg planerat personligt samtal mellan chef och medarbetare som ska vara tillbakablickande och, i huvudsak, framåtsyftande.
 • Endast två personer ska delta: chefen och medarbetaren.
 • Samtalet ska pågå under cirka 45 minuter på en plats där samtalet kan ske ostört.
 • Samtalets innehåll ska behandlas konfidentiellt av båda parter.
 • Det är viktigt att både chef och medarbetare förbereder sig väl inför samtalet.
 • Medarbetarsamtalsmallen ska användas i befintlig form.
 • Kopplingen mellan medarbetarsamtal och lönesamtal

  Medarbetarsamtalet ska i huvudsak vara framåtsyftande och handla om medarbetarens uppdrag/uppgifter/mål under det kommande året. Medarbetarsamtalet ska inte handla om lön, men däremot läggs grunden för den kommande lönesättningen. För att kunna genomföra ett tydligt lönesamtal krävs det att man har genomfört ett bra medarbetarsamtal som sedan utgör grunden för lönesamtalet. Lönesamtalet är i huvudsak tillbakablickande: "hur har medarbetarens resultat och prestation under det gångna året sett ut?".

  Medarbetarens förberedelser

  Det är viktigt att medarbetaren förbereder sig genom att läsa igenom samtalsmallen och fundera över frågeställningarna. Läs också igenom samtalsmallen inklusive målplanen från föregående medarbetarsamtal. Det är också viktigt att inför såväl medarbetarsamtal som lönesamtal diskutera lönekriterierna och deras koppling till verksamhetens mål.

  Chefens förberedelser

  Det är viktigt att chefen förbereder sig inför varje samtal genom att läsa igenom samtalsmallen och fundera över frågeställningarna. Läs också igenom samtalsmallen inklusive målplanen från föregående medarbetarsamtal. Det är också viktigt att inför såväl medarbetarsamtal som lönesamtal diskutera lönekriterierna och deras koppling till verksamhetens mål.

  Uppföljning

  Chefen ansvarar för att följa upp medarbetarsamtalet utifrån det som dokumenterats i samtalsmallen.

  Återkoppling till senaste medarbetarsamtal Detta avsnitt ska behandla den målplan som medarbetaren och chefen enades om vid förra medarbetarsamtalet. Nu är det dags att göra en definitiv uppföljning av den överenskommelsen. Detta ska ses som en inledning till dagens samtal och ska inte ta alltför lång tid i anspråk.
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur tycker jag att jag presterat i förhållande till lönekriterierna nedan sedan det senaste medarbetarsamtalet? Finns det något som kan förbättras?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur tycker chefen att prestationen varit? Finns det något som kan förbättras?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur gör jag för att eleverna ska trivas bättre på Tyresö förskola och skola?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur gör jag för att resultaten skall öka för eleverna på Tyresö förskola och skola?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur ökar jag min kompetens?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur bidrar jag positivt till att den psykosociala hälsan ökar?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur kan vi tillsammans minska medarbetarens sjukfrånvaro?
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Personliga mål…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

  Reflektioner
  Utvärdering

  Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: