Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ladugårdsmarken överföring förskola - förskoleklass (generell för skolområdet)

Skapad 2016-01-29 13:19 av Magdalena Lindskog
Denna mall används för ett avslutande samtal innan barnet börjar förskoleklass eller grundskola. Mallen är framtagen at UNIKUM ansvariga på skolområdet och har beslutas ska gälla för alla!
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Fokuseringen på detta samtalet är uppflyttningen till förskoleklassen.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Barn Frågor ställda till barnet. Vårdnadshavare eller pedagog skriver:

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Vårdnadshavare Frågor ställda till vårdnadshavare.

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Pedagog Frågor ställda till pedagog;

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: