Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Båtsmansskolan 6-9

Skapad 2016-02-02 09:12 av Carina Torstensson
Samtalsmall inför utvecklingssamtal för elever år 6-9 på Båtsmansskolan i Härryda.
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Hälsa dina föräldrar och din mentor välkomna.
 2. Berätta hur du har tänkt lägga upp samtalet.
 3. Berätta hur har det gått med de mål du satte upp förra terminen. 
 4. Berätta om hur du trivs i skolan, i klassen och med dina kompisar. Utgå från "gubbfrågorna" som du har fyllt i under "Social utveckling", "Mitt lärande" och "Min struktur". 
 5. Presentera dina tankar och mål kring din egen utveckling. 
 6. Fråga dina föräldrar och din mentor om det är något mer de undrar över eller vill tillägga.
 7. Summera de viktigaste målen du satt upp för dig själv.
 8. Avsluta samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Min trivsel

Mitt lärande

Min struktur

Här finns möjlighet att skriva om det är något speciellt som du som elev, vårdnadshavare, mentor eller undervisande lärare vill ta upp under samtalet. Om det är något särskilt du vill ta upp är det bra att skriva det här så att alla får chans att förbereda sig inför samtalet.

Övriga frågor

Mina mål

Här sammanfattar vi de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det har gått att nå de olika målen. 

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: