Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterinskolningssamtal Myrängens förskola Pysslingen team Huddinge.

Skapad 2016-02-05 11:34 av Frida Forsberg
Alla barn har rätt att utvecklas i sin fulla potential. Vi utgår i från barnens förtjänster, intressen, förmågor och utmanar barnet i dess proximala utvecklingszon. Undervisningen utgår i från Pysslingens verktyg funktionell kvalitet.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

ANDVÄNDS INTE I SAMBAND MED EFTERINSKOLNINGSSAMTAL.  

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utvärdering av inskolningen/introduktionen skrivs av mentorn under/ eller efter Efterinskolningssamtalet Barnet är med utifrån egna förutsättningar

Här skriver mentorn vårdnadshavarens och barnets förväntningar och farhågor på verksamheten och pedagogerna.

Överenskommelse lämnas av vårdnadshavaren.

Överenskommelsen fylls i under/efter inskolningssamtalet.

Mentorn sammanfattar samtalet och överenskommelsen och ber vårdnadshavaren och barnet att utvärdera samtalet. Mentorn skriver ner utvärderingen.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: