Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämningssamtal Team 9 Huddinge.

Skapad 2016-02-05 03:44 av Frida Forsberg
Alla barn har rätt att utvecklas i sin fulla potential. Vi utgår i från barnens förtjänster, intressen, förmågor och utmanar barnet i dess proximala utvecklingszon. Undervisningen utgår i från ämnesområdena i Lärande index . En samtalsmall med guidning i samtalsöversikten, innehåller plan framåt och utgår från att det finns tidigare gjord dokumentation i tex lärloggar.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar varje barns lärande. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans med er föräldrar kring dokumentation av ert barns utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans med barnet valt ut dokumentation där barnet själv har tankar kring sitt eget lärande och utveckling.

I utvecklingssamtalet har vi en framåtsyftande del där vi tillsammans med er och barnet identifierar styrkor, intressen och behov som vi på förskolan kan arbeta vidare med under året.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utgå i från tidigare/ nuvarande överenskommelse och samtala omkring vilket förändrat kunnande som barnet fått, låt allas "bilder" träda fram (barnet, vårdnadshavaren och din egen). Koppla till lärloggarna och överenskommelse från förra samtalet. 

Överenskommelse inom vilket utvecklingsområde barnet ska utmanas i.

Överenskommelsen fylls i under/efter inskolningssamtalet.

Här beskriver ny mentor hur överinskolningningsprocessen ska gå till.

Här beskriver ny mentor hur Överinskolningningsprocessen kommer se ut Mentorn beskriver med stödtext.

Här samtalar mentor, vårdnadshavare och barnet kring förväntningar och farhågor på verksamheten och pedagogerna. 

Mentorn sammanfattar samtalet och överenskommelsen och ber vårdnadshavaren och barnet att utvärdera samtalet. Mentorn skriver ner utvärderingen.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: