Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal (utan intervju), Liljans förskola

Skapad 2016-02-26 09:27 av Ulrika Sandin
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med utvecklingssamtalet är att ni som vårdnadshavare får möjlighet till insyn på förskolans verksamhet och ert barn utveckling, samt en chans att påverka förskolans arbete i linje med läroplanens intentioner:

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. (Lpfö 98/10)

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet vill vi gärna att du/ni svarar på några frågor då dina/era tankar är viktiga för vår verksamhet.

Trivsel och kamratskap
Utveckling och lärande
Inflytande
Övrigt

På denna sida berättar vi tillsammans med barnet vad som hänt och hur vi jobbat det senaste året med hjälp av bilder.

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: