Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Lorensberga skola F-3 16/17

Skapad 2016-03-18 10:52 av Eva Valtonen
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en strukturerad dialog mellan dig och din chef för att:

  • Följa upp arbetssituationen
  • Föra dialog om resultat och kompetens
  • Planera för kommande år
  • Göra individuell utvecklingsplan 

Välkommen till mitt samtal agenda

Bästa medarbetare :)

Se detta som ett samtal då vi har eleverna, barnen, lärandet och dig som pedagog i fokus.

Skriv bara lite kortfattat dina tankar och reflektioner så har vi det att utgå ifrån vid samtalet.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här samtalar vi om din roll, skolans uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet.

Normer och värden Andel procent barn och elever som känner sig trygga i förskolan/skolan ska öka.
Namn
Kommentar…
Barns/elevers ansvar och inflytande Andel (%) elever som upplever att lärarna tar hänsyn/lyssnar till elevernas åsikter ska öka.
Namn
Kommentar…
Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
Namn
Kommentar…
Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Namn
Kommentar…
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Namn
Kommentar…
Genomsnittligt betygspoäng åk 6 ska öka. Andel (%) simkunniga elever åk 6 ska öka.
Namn
Kommentar…
Bedömning och betyg Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till det egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
Namn
Kommentar…
Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Hälsodialog
Namn
Kommentar…
Medarbetarskap
Namn
Kommentar…
Titta framåt
Namn
Kommentar…
Rektor/Chef
Namn
Kommentar…

Individuell utvecklingsplan, Individuella mål och förväntat resultat.

 Vad behöver jag utveckla och förstärka? Hur gör jag det?

 Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: