Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi testar personal samtalsmall - Erik

Skapad 2016-03-18 11:27 av Laila Fältström
Mall för individuella utvecklingsplaner för medarbetare i Unikum. Uppdaterad inför hösten 2015.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar! Test 2

Välkommen till mitt samtal agenda

Självklart skall det vara kul, givande, utvecklande och utmanande att jobba på Unikum! Men hur säkrar vi att det blir så?

På utvecklingssamtalet resonerar vi om hur vi kan skapa bra förutsättningar för dig, och går därför igenom följande punkter, baserat på förberedelserna i underlaget.

  • Bakåtblick - med tidigare överenskommelser
  • Nuläge
  • Ledarskap & Medarbetarskap
  • Framåt
  • Samtalet
  • Min utvecklingsplan - med överenskommelser

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Bakåtblick

Nuläge

Min arbetssituation
Namn
Kommentar…
Relationer
Namn
Kommentar…

Våra ledord

Våra ledord är principer för hur vi i Unikum valt att arbeta mot vår vision. De beskriver hur vi vill agera med varandra och med vår omgivning, och är en viktig del av vår kultur på Unikum. Unikums Vision, Uppdrag, Fokus, Verktygskvaliteter och ledord finns på hemsidan. >>

Hur har det gått att arbeta i linje med ledorden? Ibland är ledorden lätta att leva efter, ibland svåra. Eftersom de är en viktig del av vår kultur så vill vi regelbundet följa hur det funkar. Hur har det gått för dig, för ditt team eller för oss som helhet att jobba i linje med våra ledord?
Namn
Kommentar…

Ledarskap & medarbetarskap

Medarbetarens bedömning av teamledare
Kommentarer och råd till teamledare
Namn
Kommentar…
Teamledarens bedömning av medarbetaren
Kommentarer och råd till medarbetaren
Namn
Kommentar…
Framåt
Att notera vid samtalet

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Ställer arbetet nya krav på mig? Vad behöver jag utveckla för att möta dessa krav?

Mina mål det kommande halvåret:

Plan
Namn
Kommentar…
Utvärdering - diskuteras innan nästa IUP tas fram.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: