Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Genarps förskolor

Skapad 2016-04-08 13:21 av Åse Bengtsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 7. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor
 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och problemlösning.

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om barnets intressen
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet, ansvar och samarbetsförmåga.

Nuläge
 • Upplevelse av barnets förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen
 • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka sin situation i verksamheten

Överenskommelse

Syftet med planen är:

 • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
 • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
 • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde
Utvärdering

  Beskriv aktiviteter som bidragit till utveckling. Det är inte barnet som ska utvärderas utan verksamhetens planering och genomförande utifrån varje enskilt barns rätt till inspiration, utmaningar och stöd kopplat till det beskrivna nuläget inför utvecklingssamtalet. Barnets utveckling blir synligt i nästa nuläge.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: