Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båstad - Uppföljningssamtal efter inskolning

Skapad 2016-05-04 13:38 av Birgitta Berseus
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med uppföljningssamtalet är att följa upp hur ni som vårdnadshavare har upplevt inskolningen, främja barnets trygghet och trivsel samt ge er vårdnadshavare möjlighet att påverka och vara delaktiga i barnets utveckling och lärande. 

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.” Lpfö-98 s.13

 

Med förhoppning om ett givande samtal och positivt samarbete!

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Syftet med uppföljningssamtalet är att följa upp hur ni som vårdnadshavare har upplevt inskolningen, främja barnets trygghet och trivsel samt ge er vårdnadshavare möjlighet att påverka och vara delaktiga i barnets utveckling och lärande. 

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.” Lpfö-98 s.13

Med förhoppning om ett givande samtal och positivt samarbete!

 

Dina/era svar på frågorna nedan ligger till grund för uppföljningssamtalet

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: