Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skånhällaskolans IUP - mall F-3

Skapad 2016-05-11 03:43 av Daniela Micevska
Individuella utvecklingsplanen för F-3
Grundskola 6 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin, där läraren, eleven och vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas och utvecklas.  Informationen från läraren grundas på elevens kunskaper utifrån läroplanen. Samtalet ska utgå från den förra IUP och blicka framåt mot nästa samtal.

Trivsel
Ansvar
Utveckling
Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda.
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Utvecklingsområden:

Här skrivs det ner vad eleven behöver för extra anpassningar i skolmiljön.

Extra anpassningar
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering
Namn
Kommentar…
Reflektion från elev och förälder
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: