Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Niklas samtlasmall

Skapad 2016-05-23 09:46 av Niklas Carlén
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Du som elev ska inför utvecklingssamtalet:

 1. Förbered dig genom att fylla i den ”Framåtsyftande planering inför utvecklingssamtalet”, på s-passet. Tänk igenom dina svar noga och försök tänka i flera led och utveckla dina svar. Detta är en del i ditt arbete för att utvecklas och nå nya mål och kunskapskrav.

 2. Svara på frågorna under flikarna ”Trivsel och trygghet” och "Mitt lärande", både tillbakablicken och den framåtsyftande.

Eftersom dina svar används som underlag då du ska hålla i ditt utvecklingssamtal är det viktigt att du förbereder dig ordentligt så att du vet vad du ska prata om under samtalet. Under samtalet tar du hjälp av den dagordning du fått. Kom väl förberedd till ditt samtal och glöm inte att ta med dig dina anteckningar.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Eleven förbereder sig i skolan och hemma på att leda samtalet och fundera över sitt eget lärande. 
 2. Vårdnadshavarna förbereder sig genom att tal del av underlaget, prata med sitt barn och fundera om det är något som behöver lyftas under samtalet. 
 3. Samtalet är ett trepartssamtal som eleven leder med hjälp av en dagordning. Samtalet är både tillbakablickande och framåtsyftande.
 4. Minnesanteckningar förs av läraren under samtalet.

 

DAGORDNING för eleven (under samtalet):

 • Hälsa dina föräldrar välkomna.

 • Berätta hur du har tänkt lägga upp samtalet.

 • Tillbakablick: Berätta hur har det gått med de mål du satte upp förra terminen?

 • Berätta om hur du trivs i skolan, i klassen och med dina kompisar? Vad fungerar bra/mindre bra?

 • Presentera dina tankar och mål kring din egen utveckling – använd dina anteckningar/stencilen Framåtsyftande planering.

 • Fråga dina föräldrar/målsman och din lärare om det är något mer de undrar över eller vill tillägga.

 • Summera de viktigaste målen du satt upp för dig själv.

 • Avsluta samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Trivsel och trygghet

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här ska du som elev kortfattat sammanfatta och utvärdera ditt eget lärande under den här perioden. En tillbakablick.

Mitt lärande

Ditt nuvarande betyg i respektive ämne

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

En stor del av kunskapskraven i Lgr -11 (över 80%), har visat sig bygga på fem olika förmågor, (The Big 5). Det är därför viktigt att träna sig i och utveckla dessa förmågor och därmed utvecklas du i alla de olika ämnena du arbetar med i skolan.

Framåtsyftande Hur ska du arbeta för att utvecklas och nå högre mål.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: