👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation - SKA Heby Kommun

Skapad 2016-05-23 13:34 av Lise-Lotte Hjalmar
Underlag för att systematiskt kunna följa verksamhetens utveckling. Utifrån Kopieringsunderlag från www.nok.se/pedagogiskdokumentation * Pedagogisk dokumentation © 2015 Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-44217-7
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här antecknas det barnet gör vid olika aktiviteter

Aktivitet och datum
Barnet gör
Mina tankar och hypoteser

POST – Reflektion utifrån didaktiska val och förutsättningar
Snabb reflektion efter aktivitetstillfälle (ca. 5 minuter). Hur skapade jag/vi förutsättningar
för undervisning? Hur påverkade mina/våra didaktiska val?

Förutsättningar
Magenter
Oväntat
Påverkan och inverkan
Lärdomar
Nya frågor
Övrigt

Reflektioner efter veckan
Underlag för gemensam reflektion en gång i veckan.
Samla flera dokumentationer (observationer, anteckningar, foton, film, barnens arbeten)
som utgångspunkt för reflektion och analys.

Förutsättningar
Tolkning
Analys -slutsatser
Framåtsyftande planering Använd er av PRE.