Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avgångssamtal TSS Fsk 2018

Skapad 2016-05-26 13:44 av Eva Grandelius
Inför att en medarbetare slutar ska vi ta tillfället i akt och ta del av hens erfarenheter och reflektioner.
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

När en medarbetare är på väg att lämna sin anställning ska arbetsgivaren se till att viktiga kompetenser förs över genom dokumentation och samtal mellan medarbetare och chef. Arbetsgivaren vill också ta vara på medarbetarens erfarenheter och reflektioner vid ett avgångssamtal. Chefens roll vid samtalet är att lyssna och lära. Leda gör chefen genom att kalla till samtalet och ställa frågor. Avgångssamtalet sparas på Unikum.

Som komplement till avgångssamtalet ser kommunkontoret till att en avgångsenkät skickas till medarbetarens e-post.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

När en medarbetare är på väg att lämna sin anställning ska arbetsgivaren se till att viktiga kompetenser förs över genom dokumentation och samtal mellan medarbetare och chef. Utgå från frågorna nedan och dokumentera.  Avgångssamtalet sparas på Unikum.

Arbetsuppgifter och ansvarsuppgifter att lämna över:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Arbetsgivaren vill också ta vara på medarbetarens erfarenheter och reflektioner vid ett avgångssamtal. Chefens roll vid samtalet är att lyssna och lära. Leda gör chefen genom att kalla till samtalet och ställa frågor. Avgångssamtalet sparas på Unikum.

Som komplement till avgångssamtalet ser kommunkontoret till att en avgångsenkät skickas till medarbetarens e-post.

Erfarenheter och reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: