Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande medarbetarsamtal Metis 2016

Skapad 2016-06-06 07:59 av Dan Jakobsson
Lärande medarbetarsamtal för Friskolan Metis personal
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Uppdraget

Arbetssituation
Undervisning och lärande

 

 

Trivsel och arbetsklimat
Arbetskrav
Ledning

Mål och utveckling

Verksamhetsplanen Läs i GA!
Unikum

Personliga mästerskapet

Det personliga mästerskapet handlar om personligt växande och lärande. En organisations vilja och förmåga att lära är helt beroende av de enskilda människornas förmåga att lära. Organisationen lär sig bara, om medarbetarna lär sig.

Kompetensutveckling

Utvecklingssamtalet

Målet är att vi i lugn och ro skall få möjlighet att gå igenom förhållanden som påverkar ditt arbete och även blicka framåt.

Inför utvecklingssamtalet

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Mina mål under läsåret:

Reflektioner
Utvärdering - diskuteras innan nästa IUP tas fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: