Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal för HLR

Skapad 2016-06-13 13:44 av Thomas Andersson Wängelin
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Områden att ta upp under medarbetarsamtalet

Uppföljning och utvärdering Här beskriver du kort vad som har hänt sedan det förra medarbetarsamtalet. T ex. av det vi kom överens om, vad har blivit genomfört, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Här lyfter du också om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet.
Namn
Kommentar…
Målet med vår verksamhet Vad bidrar jag med utifrån förskolans tema och Lpfö 98/10 för att utveckla och förbättra vår verksamhet?
Namn
Kommentar…
Utveckling genom pedagogisk dokumentation/Unikum Medtag lärplatta med egen vald pedagogisk dokumentation. Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten och barnets individuella lärande? Hur låter du barnen vara delaktiga och ges inflytande i dokumentationsprocessen och analysen? Ge exempel.
Namn
Kommentar…
Organisation/arbetsfördelning Hur ser du på den arbetsfördelning som vi har gjort upp? Är du nöjd med din roll/funktion? Skulle du vilja ändra på något?
Namn
Kommentar…
Samarbete Vad är viktiga faktorer för att jag ska känna lust att gå till jobbet? Vad bidrar jag med för att skapa ett bra arbetsklimat? Hur fungerar samarbetet med kollegerna/mig?
Namn
Kommentar…
Arbetsmiljö Vilka tankar har du kring din arbetsmiljö och din egen hälsa?
Namn
Kommentar…

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet.

Målet med utvecklingen – VAD ska utvecklas?

Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra olika typer av kompetensområden.
En utvecklingsplan bör innehålla områdena verksamhetskompetens, yrkeskompetens och medarbetarkompetens. Du som ledare ska dessutom ta upp ledarkompetensen. Punkterna på utvecklingsplanen kan därför handla både om olika aktiviteter som ska genomföras och saker som du ska träna på i vardagen, exempelvis attityder, beteende och språkbruk. Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten och för brukarna.
Tänk på att kompetensutveckling är långt ifrån bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb.

Exempel på utvecklingsplanen kan vara

 • Arbetsrotation
 • Prova på nya arbetsuppgifter
 • Delta i projektarbeten
 • Studiebesök – göra egna och/eller ta emot
 • Gå bredvid en kollega/skuggning
 • Delta i interna eller externa nätverk
 • Handleda praktikanter/studenter
 • Vara fadder åt nyanställd
 • Mentorskap – vara mentor eller adept
 • Handledning – vara handledare eller få handledning
 • Friskvård av olika slag
 • Skriva handledningar, dokumentera rutiner och checklistor.
 • Träna på att bidra till att våra dialoger blir konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade
 • Ge förslag till positiva förändringar
 • Träna på att pröva nytt
 • Träna på att lyssna aktivt
 • Träna på att ge beröm och uppmuntran
 • Individuell utvecklingsplan

  MÅL med utvecklingen. VAD ska jag utveckla?
  Namn
  Kommentar…
  HUR ska det ske? NÄR ska det göras
  Namn
  Kommentar…
  Uppföljning – NÄR och HUR?
  Namn
  Kommentar…
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: