Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerum Samtalsmall Förskola aug 2016

Skapad 2016-07-04 08:16 av Anna Mybeck
Mall för digital dokumentation i förskolan i Lerums kommun. Samtalsmallen innehåller fliken "Individuell dokumentation".
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ur läroplanen för förskolan

"Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar."

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

(Om läroplanen inte öppnas på sidan: klicka på Ladda om sidan).
Inskolningssamtal Den här sidan handlar om barnet självt. Viktigt att veta för att barnet skall få en god start och en trygg tillvaro i förskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ur läroplanen för förskolan

"Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov."

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Uppföljningssamtal Här beskriver vi hur upplevelsen av inskolningen varit samt hur den fortsatta vistelsen på förskolan fungerat.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ur läroplanen för förskolan

"Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov."

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Utvecklingssamtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ur läroplanen för förskolan

"De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten."

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Barnsamtal Nedan finns barnsamtalsfrågor. Här ges möjlighet att samtala med barnet under året, i form av färdiga frågeställningar, samt tomma rutor för att skapa egna frågor riktade till barnet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ur läroplanen för förskolan

"Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden, Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan".

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Individuell dokumentation Händelser,situationer eller skeenden som visar lärande och utveckling. Vårdnadshavaren har möjlighet att kommentera i rutan under beskrivningen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Individuell dokumentation Händelser,situationer eller skeenden som visar lärande och utveckling. Vårdnadshavaren har möjlighet att kommentera i rutan under beskrivningen

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Individuell dokumentation Händelser,situationer eller skeenden som visar lärande och utveckling. Vårdnadshavaren har möjlighet att kommentera i rutan under beskrivningen

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Individuell dokumentation Händelser,situationer eller skeenden som visar lärande och utveckling. Vårdnadshavaren har möjlighet att kommentera i rutan under beskrivningen

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ur läroplanen för förskolan

"När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden."

(Klicka här för att öppna läroplanen >>)

Avslutande samtal Här gör barnet,tillsammans med pedagogen, en summering av barnets tid på förskolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: