👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskolorna Spelmannen, Uarda, Röda stugan

Skapad 2016-07-28 03:04 av Cecilia Norling
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Områden att ta upp under medarbetarsamtalet

Uppföljning och utvärdering Här beskriver du kort vad som har hänt sedan det förra medarbetarsamtalet. T ex. av det vi kom överens om, vad har blivit genomfört, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Här lyfter du också om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet.
Namn
Kommentar…
Målet med vår verksamhet Vad bidrar jag med utifrån Lpfö-98 reviderad 2010 för att utveckla och förbättra vår verksamhet?
Namn
Kommentar…
Systematiskt kvalitetsarbete. Hur bidrar jag till det systematiska kvalitetsarbetet?
Namn
Kommentar…
Utveckling genom medskapande (att påverka och ta aktiv del i) På vilket sätt är jag medskapande och bidrar till att utveckla mig själv, mina medarbetare och arbetsmiljö på min arbetsplats? Vilka förväntningar har min chef och jag på varandra och hur ser vår relation ut?
Namn
Kommentar…
Mångfalden berikar Hur tas min kompetens och erfarenhet tillvara? Det här vill jag bidra med för att utveckla verksamheten Det här behöver jag kompetensutveckling kring?
Namn
Kommentar…
Hälsa och arbetsmiljö i fokus Vad är viktiga faktorer för att jag ska känna lust att gå till jobbet? Vad bidrar jag med för att skapa ett bra arbetsklimat?
Namn
Kommentar…
Anställningsvillkor Hur ser jag på mina utvecklingsmöjligheter och mitt ansvarsområde? Hur ser jag på min framtid här i organisationen?
Namn
Kommentar…

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet.

Målet med utvecklingen – VAD ska utvecklas?

Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra olika typer av kompetensområden.
En utvecklingsplan bör innehålla områdena verksamhetskompetens, yrkeskompetens och medarbetarkompetens. Du som ledare ska dessutom ta upp ledarkompetensen. Punkterna på utvecklingsplanen kan därför handla både om olika aktiviteter som ska genomföras och saker som du ska träna på i vardagen, exempelvis attityder, beteende och språkbruk. Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten och för brukarna.
Tänk på att kompetensutveckling är långt ifrån bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb.

Exempel på utvecklingsplanen kan vara

 • Arbetsrotation
 • Prova på nya arbetsuppgifter
 • Delta i projektarbeten
 • Studiebesök – göra egna och/eller ta emot
 • Gå bredvid en kollega/skuggning
 • Delta i interna eller externa nätverk
 • Handleda praktikanter/studenter
 • Vara fadder åt nyanställd
 • Mentorskap – vara mentor eller adept
 • Handledning – vara handledare eller få handledning
 • Friskvård av olika slag
 • Skriva handledningar, dokumentera rutiner och checklistor.
 • Träna på att bidra till att våra dialoger blir konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade
 • Ge förslag till positiva förändringar
 • Träna på att pröva nytt
 • Träna på att lyssna aktivt
 • Träna på att ge beröm och uppmuntran
 • Fler exempel på utveckling av det medskapande medarbetarskapet finns i Utvecklingsresans olika verktyg som till exempel Utvecklingsresans Min utvecklingsbok med idébank för medarbetarutveckling, Medskapande Medarbetarskap och Lagutveckling. Detta finner ni på Inloggad under utvecklingresan.

  Individuell utvecklingsplan

  MÅL med utvecklingen. VAD ska utvecklas?
  Namn
  Kommentar…
  HUR ska det ske? NÄR ska det göras
  Namn
  Kommentar…
  Uppföljning – NÄR och HUR?
  Namn
  Kommentar…