Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Heby Kommun BUF

Skapad 2016-08-08 13:25 av Lise-Lotte Hjalmar
Mall för medarbetarsamtal som bygger på det samtalsmaterial som finns gemensamt för alla medarbetare i Heby Kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtal:

 • Är ett regelbundet återkommande möte mellan chef och medarbetare,
 • ett samtal som om frågor som rör arbetslivet ur olika infallsvinklar,
 • ett tillfälle för chef och medarbetare att tillsammans diskutera och planera medarbetarens utveckling i syfte att möte verksamhetens behov,
 • samtalet syftar till att skapa en större förståelse för organisationens uppgift.
 • samtalet ger medarbetaren större handlingsutrymme och delaktighet i det egna arbetet.
 • ett tillfälle för djupare diskussion och är ett tillfälle för både chef och medarbetare att skapa förutsättningar för en gemensam helhetssyn
 • verksamhetens framtid, strategier och verksamhetsmål möter medarbetarens krav, önskemål och behov.
 • Rutin för medarbetarsamtal:

 • Chefen har huvudansvaret för att medarbetarsamtalet kommer till stånd och planeras väl.
 • Såväl chef som medarbetare har ansvar för samtalets innehåll.
 • Om båda parter framför sina tankar, idéer, önskemål och känslor skapas förutsättningar för ett kreativt och lyckat samtal.
 • Samtalsmaterial:

  De olika delarna finns under flikar som ska användas som förberedelse inför samt under samtalet.
 • Hälsa och arbetsmiljö
 • Utveckling
 • Medarbetarplan
 • Utvärdering av samtalet
 • Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…

  Verksamhetens mål
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Kriterier
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Kompetensutveckling
  Namn
  Kommentar…
  Sammanfattning Utveckling
  Namn
  Kommentar…

  Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

  Förändring
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Förbättring/Utveckling
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Ansvar
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Utvärdering
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Hur gick samtalet?
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: