Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varlaskolan 2016, uppföljningssamtal, medarbetare

Skapad 2016-08-11 12:55 av Cajsa Odhagen Fridén
Mall för uppföljningssamtal - Varlaskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

En bild eller film säger mer än tusen ord!

Vi vill gärna att du infogar en bild eller film som bäst beskriver din undervisning som vi kan ha att samtala kring på ditt samtal. Lägg filmen eller bilden i din lärlogg eller mejla direkt till rektor.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Det formativa pedagogiska ledarskapet i klassrummet


 

 

Kommunens lönekriterier ligger till grund för de här frågeställningarna. Finns på Insidan och på Fronter.

Vi arbetar med arbetsmiljön på Varlaskolan på de tre nivåerna organisation, grupp och individ. Vi tar upp arbetsmiljöfrågorna på APT, ledningsgrupp och samverkan. Arbetsmiljö är viktiga frågor för att alla ska trivas och må gott. Vi är varandras arbetsmiljö.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Reflektioner
Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: