Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område 18 Kungsholmen - Hösten

Skapad 2016-08-11 13:13 av Jonna Losköld
Underlag för att stärka och utveckla vår verksamhet på förskolan och synliggöra vår pedagogiska planering i samspel med barnens lärande och intressen. Barnen får i detta material inflytande över sin egen vardag.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Gå in under "Inför samtalet på hösten - Föräldrar" och svara på frågorna där. Förbered er sedan inför samtalet genom att titta under de andra flikarna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet på hösten - vårdnadshavare

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Det är viktigt för oss att ni ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vi beaktar era synpunkter vid planering, genomförande och utvärdering

Klicka här för att öppna läroplanen>>

Höstens nuläge

Genom observationer och samtal får vi syn på ert barns intressen, kunnande och behov. Efter barnens behov planerar och strukturerar vi avdelningens pedagogiska verksamhet.

De områden vi arbetar med i verksamheten är starkt kopplade till vår läroplan. Värdegrundsarbete, lek, skapande, språk, kommunikation, musik och drama, rörelse, matematik, kultur, naturvetenskap, teknik och IT.

Vi skulle vilja veta:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför samtalet på hösten - barnet

Vi ställer dessa frågor till barnen. De yngre barnen svarar med att visa vilken gubbe som passar bäst in på deras sinnesstämning. De äldre barnen kompletterar med en egen kommentar.

Intervjufrågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför samtalet på hösten - pedagogerna

Genom våra spaningar och observationer får vi en uppfattning om hur barnen trivs, hur de samspelar med andra, vad de är intresserade av och hur de har inflytande över sin vardag. De områden vi arbetar med i verksamheten är värdegrund, lek, skapande, språk, kommunikation, musik och drama, rörelse, matematik, kultur,  naturvetenskap, teknik och IT.

Vi ser och lyssnar in vad barnen visar intresse för, utvecklar och vilka behov de har. Ert eget barns utveckling och intressen synliggörs i lärloggar som ni hittar under samtalsöversikten eller under gemensamt fokusområde. 

 

Barngruppen Observera och analysera vad barngrupper befinner sig utifrån de olika områdena i Funktionell kvalitét.
Namn
Kommentar…

Gemensamt fokusområde för hela barngruppen, hösten

Här beskriver arbetslaget gemensamt var gruppens fokus ligger just nu och var det enskilda barnets fokus och intresse ligger. Det enskilda barnets utveckling och lärande beskrivs synliggörs i lärloggar.

Överenskommelsen/fokusområdet som skrivs gäller hela gruppen och utgår från förskolans mål i läroplanen.

Pedagogernas reflektioner kring gruppens fokusområde: Samtalen med barnen, observationer, dokumentationer i verksamheten och utvecklingssamtalet med föräldrarna lägger grunden för den pedagogiska planeringen för verksamheten. Målen och verksamheten ska tydligt bottna i vår läroplan.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: