Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapareskolan åk 7-9 HT 2016 (ny)

Skapad 2016-08-30 11:56 av Lèv Grünberg
Elevutvärdering åk 7-9 i Kapareskolan i Kungsbacka VT 2016.
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Samtalet

Den här terminen provar vi elevledda utvecklingssamtal på Kapareskolan. Vi vill stödja eleverna att ta ansvar för sin utbildning och sitt lärande. Vi vill att eleverna skall känna att de äger och påverkar sin kunskapsutveckling. Utvecklingssamtalet skall vara ett trepartssamtal och eleven skall vara huvudpersonen, det tror vi kan bli lättare om eleven leder samtalet.

Ämnesutvärdering Välj två ämnen som du är extra intresserad av. Tänk efter hur du skall kunna utvecklas ännu mer i dessa ämnen.
Ämnesutvärdering Välj två ämne som du inte känner dig lika säker på. Tänk efter hur du skulle kunna utvecklas inom dessa ämne.
Mål

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i kursplanerna för grundskolan.

Här nedan beskriver vi nuläge och möjliga utvecklingsområden.

Trivsel och mående:
Möjliga utvecklingsområden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: