👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun gemensam F-klass inkl ht åk 1, 2016/17

Skapad 2016-09-01 12:22 av Pernilla Holmberg
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i förskoleklass i Kungsbacka kommun. Denna mall är tänkt att användas under ett helt läsår, och dessutom som en förberedelse för första utvecklingssamtalet tidigt i åk 1. Kom ihåg att inte klicka "Samtalet genomfört" förrän efter samtalet i åk 1 eftersom mallen då stängs.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Hösttermin i förskoleklass

Läroplan 2011:
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Här förbereder sig elev, pedagog och vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet på hösten i förskoleklass.

Förskollärare Här beskrivs verksamheten under terminen av förskolläraren - målen för verksamheten och verksamhetens innehåll.
Namn
Kommentar…
Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…

Fritidshemmet

Läroplan 2011:
Fritidshemmet strävar efter att i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Fritidspedagog Här beskrivs verksamheten under terminen av fritidspedagogerna - målen för verksamheten och verksamhetens innehåll.
Namn
Kommentar…
Om att vara på fritids Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…

Vårtermin i förskoleklass

Läroplan 2011:
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Här förbereder sig elev, pedagog och vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet på våren i förskoleklass.

Förskollärare Här beskrivs verksamheten under terminen av förskolläraren - målen för verksamheten och verksamhetens innehåll.
Namn
Kommentar…
Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…

Fritidshemmet

Läroplan 2011:
Fritidshemmet strävar efter att i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Fritidspedagog Här beskrivs verksamheten under terminen av fritidspedagogerna - målen för verksamheten och verksamhetens innehåll.
Namn
Kommentar…
Om att vara på fritids Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…

I början av åk 1

Läroplan 2011:
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Här förbereder sig elev, pedagog och vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet på hösten i åk 1.

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…

Fritidshemmet

Läroplan 2011:
Fritidshemmet strävar efter att i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Fritidspedagog Här beskrivs verksamheten under terminen av fritidspedagogerna - målen för verksamheten och verksamhetens innehåll.
Namn
Kommentar…
Om att vara på fritids Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Här kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om eller kommit överens om på samtalet. Det kan t ex vara sådant som är bra att komma ihåg att följa upp vid nästa samtal.

Inför utvecklingssamtalet Det här skulle jag vilja att vi pratar om på samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Det här pratade vi om på samtalet.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan
Överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Syftet med målet/målen är att komma överens om vilket eller vilka områden som just nu är viktiga för barnet, samt hur dessa kan vidareutvecklas. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Metod för att uppnå detta mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning Denna uppföljning görs innan nästa IUP tas fram. Om man önskar kan man ladda upp en fil för att visa måluppfyllelse.
Namn
Kommentar…