👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun gemensam F-klass, 2016/17

Skapad 2016-09-01 12:33 av Pernilla Holmberg
Samtalsmall för barn i F-klass i Kungsbacka kommun. Vuxna har möjlighet att skriva i barnets kommentarsrutor. Fliken Min framåtsyftande plan används valfritt.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur jag trivs i förskoleklassen
  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Jag i skolan

Avsnittet "Jag i skolan" handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord barnets sociala utveckling som avses.

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som barnet med stöd av vårdnadshavare besvarar inför samtalet.

 

 

 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Jag och andra
Hur jag lär mig
Hur jag tar ansvar
Fritidshemmet Läroplan 2011: Fritidshemmet strävar efter att i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Om att vara på fritids Så här känner jag mig...
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Under den här fliken kan barn, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar, viktigt att minnas från samtalet.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här kan barn, pedagog och vårdnadshavare tillsammans formulera individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av barn och pedagog innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…